Doświadczenie

Wykaz większych prac geodezyjnych zrealizowanych przez Naszą firmę :

Podziały nieruchomości

 • podziały nieruchomości realizowane w ramach umowy ramowej zawartej z Biurem Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa w latach 2007, 2010, 2011, 2012
 • podziały nieruchomości celem realizacji lokalnych dróg serwisowych w ciągu drogi krajowej K4 – obręb Kosina gm. Łańcut, powiat Łańcucki – realizacja w roku 2007
 • podziały nieruchomości celem nabycia nieruchomości pod budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej w obrębie Budy Łańcuckie gm. Białobrzegi, powiat Łańcucki – realizacja w roku 2009
 • obsługa geodezyjna Gminy Łańcut w zakresie podziałów nieruchomości w latach: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • obsługa geodezyjna Gminy Miasta Łańcut w zakresie podziałów nieruchomości w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • podziały nieruchomości w trybie ustawy „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” celem przebudowy drogi powiatowej na zlecenie Zarzadu Dróg Powiatowych w Łańcucie – realizacja w latach 2017 i 2018
 • podział nieruchomości na zlecenie MZBM Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie – realizacja w roku 2019
 • podziały nieruchomości na zlecenie osób prawnych i osób fizycznych w latach 2005-2022 – bogate doświadczenie w podziałach na podstawie ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, podziały działek rolnych i leśnych, podziały celem zniesienia współwłasności w postępowaniu sądowym.

Rozgraniczenia nieruchomości

 • obsługa geodezyjna Gminy Łańcut w zakresie rozgraniczeń nieruchomości w latach: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • obsługa geodezyjna Gminy Miasta Łańcut w zakresie rozgraniczeń nieruchomości w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie Gminy Miasta Rzeszów – realizacja w latach 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie Gminy Tyczyn – realizacja w latach 2017, 2021
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie Gminy Rakszawa – realizacja w latach 2019, 2020, 2021, 2022
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie Gminy Sokołów Małopolski – realizacja w latach 2019, 2020, 2021, 2022
 • rozgraniczenie nieruchomości na zlecenie Gminy Hyżne – realizacja w roku 2021
 • rozgraniczenie nieruchomości na zlecenie Gminy Białobrzegi – realizacja w roku 2021
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie Gminy Czarna – realizacja w latach 2021, 2022
 • rozgraniczenia nieruchomości na zlecenie osób fizycznych w latach 2005-2022 – bogate doświadczenie w realizacji dokumentacji geodezyjnych z rozgraniczeń nieruchomości w postępowaniu administracyjnym
 • Wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych :
 • obsługa geodezyjna Gminy Łańcut w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w latach: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • obsługa geodezyjna Gminy Miasta Łańcut w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych w latach 2005-2022 – bogate doświadczenie w formalnym ustaleniu zasięgu prawa własności nieruchomości gruntowych

Dokumentacje do celów prawnych

 • mapy synchronizacyjne do założenia ksiąg wieczystych, mapy synchronizacyjne służebności gruntowych – realizacja prac w latach 2005-2022
 • mapy do ustanowienia służebności gruntowych – realizacja prac w latach 2005-2022

Obsługa administracyjna Gminy Miasta Łańcut

w zakresie prowadzonych postępowań związanych z podziałami nieruchomości oraz rozgraniczeniami nieruchomości w latach 2019-2022

Ewidencja gruntów

 • modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków – obręb Przecław gmina Przecław, powiat Mielecki – realizacja w latach 2005 – 2006
 • numeryczna mapa ewidencji gruntów w ramach budowy baz danych LPIS – gmina Łańcut oraz gmina Białobrzegi , powiat Łańcucki – realizacja w roku 2006
 • modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków – obręb Borek Mały gmina Ostrów, powiat Ropczycko – Sędziszowski – realizacja w latach 2007 – 2008

Mapa zasadnicza

 • numeryczna mapa zasadnicza – obręb Przecław gmina Przecław, powiat Mielecki – realizacja w latach 2005 – 2006
 • numeryczna mapa zasadnicza – obręb Borek Mały gmina Ostrów, powiat Ropczycko – Sędziszowski – realizacja w latach 2007 – 2008
 • numeryczna mapa zasadnicza – miasto Janów Lubelski, powiat Janowski – realizacja w latach 2007 – 2008
 • numeryczna mapa zasadnicza – obręb Wysoka gmina Łańcut, powiat Łańcucki – realizacja w roku 2009
 • aktualizacja mapy zasadniczej na terenie zakładu produkcyjnego CiS w Pogwizdowie – realizacja w roku 2014

Mapy do celów projektowych

 • mapa do celów projektowych pod budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w obrębach Husów i Tarnawka gmina Markowa – około 500 ha – realizacja w latach 2006 – 2007
 • mapy do celów projektowych realizowane na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie – realizacja w roku 2009
 • mapa do celów projektowych pod rozbudowę szpitala w Łańcucie – realizacja w roku 2009
 • mapa do celów projektowych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok, miasto Rzeszów – realizacja w roku 2009
 • mapa do celów projektowych pod przebudowę ulicy Czesława Miłosza w Rzeszowie – realizacja w roku 2009
 • mapa do celów projektowych pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Palikówka gm. Krasne – realizacja w roku 2010
 • mapa do celów projektowych pod przebudowę ulic miejskich : Bednarskiej, Kowalskiej i Rolniczej w Rzeszowie – realizacja w latach 2010-2011
 • mapa do celów projektowych pod przebudowę ulic: Miłej, Bernackiego oraz Kaletniczej w Rzeszowie – realizacja w roku 2011
 • aktualizacja mapy zasadniczej na obiekcie: SE 220/110 kV BOGUCHWAŁA – realizacja w roku 2011
 • mapy do celów projektowych realizowane na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie – realizacja w latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017
 • mapy do celów projektowych pod budowę ulicy Dalekiej w Rzeszowie, przebudowę ulicy Strażackiej w Rzeszowie oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Rzecha z ulicą Załęską w Rzeszowie – realizacja w roku 2012
 • mapy do celów projektowych pod przebudowę mostów w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Czudec i Zaborów – realizacja w roku 2014
 • mapa do celów projektowych pod budowę zakładu produkcyjnego na terenie SSE Łańcut – firma Bispol Sp. z o.o. – realizacja w roku 2015
 • mapy do celów projektowych pod przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu rzeszowskiego – 8.4 km trasy – realizacja w roku 2016
 • mapa do celów projektowych pod przebudowę drogi powiatowej na terenie powiatu łańcuckiego – 4.5 km trasy – realizacja w roku 2017

Osnowa geodezyjna

 • założenie osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej dla obszaru powiatu Łańcuckiego – 650 punktów – realizacja w roku 2008 i 2010
 • Przeniesienie trzech znaków geodezyjnych osnowy wysokościowej na zlecenie Powiatu Łańcuckiego – realizacja w roku 2017

Geodezyjna obsługa inwestycji – inwentaryzacje powykonawcze

 • obsługa geodezyjna zadania: remont gazociągu DN 700 Jarosław – Puławy – wymiana układów zaporowo-upustowych
 • obsługa geodezyjna zadania: remont gazociągu DN 300/400 Jarosław – Zalesie – Szczutków – wymiana armatury zaporowo upustowej
 • obsługa geodezyjna zadania: remont gazociągu DN 300 Jarosław – Kopki – wymiana armatury
 • wykonanie obsługi geodezyjnej dla gazociągu DN 700 Jarosław – Puławy w miejscowości Ruda Łańcucka
 • geodezyjna obsługa budowy gazociągu DN 300 – odcinek 10,2 km Huta Komorowska – Jadachy, powiat Tarnobrzeski – realizacja w roku 2009
 • geodezyjna obsługa przebudowy sygnalizacji świetlenej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sikorskiego w Łańcucie – realizacja w roku 2009
 • wyznaczenie przemieszczeń pionowych budynku mieszkalnego w Rzeszowie na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie – realizacja w latach 2010-2011
 • badanie prostoliniowości torów jezdnych suwnicy bramowej w Łańcucie na terenie zakładu BESTER SKLEJKI – realizacja w roku 2011
 • badanie prostoliniowości torów jezdnych suwnic pomostowych w Przemyślu na terenie zakładu ELBUD – realizacja w roku 2011
 • obsługa budowy placu przeładunkowego na terenie PKP CARGO w Medyce – realizacja w roku 2011
 • obsługa budowy osiedla domów w zabudowie szeregowej w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego – realizacja w latach 2010-2011
 • obsługa budowy osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Matysówka koło Rzeszowa – realizacja w latach 2010-2011
 • obsługa budowy osiedla domów w zabudowie szeregowej w Rzeszowie przy ul. Szajerów – realizacja w latach 2011-2012
 • obsługa budowy osiedla domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Rzeszowie przy ul. Góreckiego – realizacja w latach 2012-2013
 • tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłączy cieplnych oraz kanalizacji teletechnicznej typu OPTO w ramach umowy z MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. – realizacja w latach 2012-2013
 • obsługa budowy hali magazynowej z budynkiem biurowym w miejscowości Krasne koło Rzeszowa – realizacja w roku 2014
 • obsługa przebudowy zakładu produkcyjnego CiS w Pogwizdowie – hale magazynowe oraz system transportu technologicznego – realizacja w roku 2014
 • obsługa budowy osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Tyczyn – realizacja w latach 2014-2015
 • obsługa budowy hali produkcyjnej z budynkiem biurowym oraz hali magazynowej zlokalizowanych na terenie SSE Łańcut – firma BISPOL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2015
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku hotelu przy ulicy Sokoła w Łańcucie – realizacja w roku 2015
 • obsługa budowy hali magazynowej wysokiego składowania przy ulicy Przemysłowej w Łańcucie – firma BISPOL TSL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2016
 • obsługa rozbudowy budynku biurowego na terenie zakładu BISPOL Sp. z o.o. w Głuchowie – realizacja w roku 2016
 • inwentaryzacja powykonawcza hali produkcyjnej z budynkiem biurowym oraz hali magazynowej zlokalizowanych na terenie SSE Łańcut – firma BISPOL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2016
 • obsługa budowy budynku warsztatu przy ulicy Przemysłowej w Łańcucie – firma BISPOL TSL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2017
 • obsługa budowy budynku rafinacji i odwaniania parafin przy ulicy Przemysłowej w Łańcucie – firma BISPOL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2017
 • inwentaryzacja powykonawcza rozbudowy budynku biurowego na terenie zakładu BISPOL Sp. z o.o. w Głuchowie – realizacja w roku 2017
 • inwentaryzacja powykonawcza hali magazynowej wysokiego składowania przy ulicy Przemysłowej w Łańcucie – firma BISPOL TSL Sp. z o.o. – realizacja w roku 2018
doświadczenie w geodezji